Logo
( Po-Pia 8-16 hod. )
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Novinky
  3. 0% daň z pridanej hodnoty na osobný ochranný prostriedok
0% daň z pridanej hodnoty na osobný ochranný prostriedok
12.02.2021
Nulová sadzba dane z pridanej hodnoty sa uplatňuje na osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,40qa) patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu40qb) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,40qc) a ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.“.
 
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 57/2021 Z.z. a následne zákona č. 115/2021 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon  č.  67/2020  Z.z. o  niektorých  mimoriadnych  opatreniach  vo  finančnej  oblasti  v  súvislosti  so  šírením nebezpečnej  nákazlivej  ľudskej  choroby  COVID-19  v  znení  neskorších  predpisov(§  24ja), sa  uplatňuje v Slovenskej  republike(ďalej len „SR“)nulová sadzba dane na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory“), a to od 12. februára 2021 do 30. júna2021
 
Zdroj: Zákon č. 57/2021 Z. z.,Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. [online]. Zákony pre ľudí© 2021 [cit. 2021-02-12].  Dostupné na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-57