Logo
( Po-Pia 8-16 hod. )
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 • Kategórie blogu
 1. Úvod
 2. BLOG
 3. Často kladené otázky o ochrane dýchacích ciest
01.03.2021

Často kladené otázky o ochrane dýchacích ciest

Podľa akého označenia zistíme, či môžeme respirátor viackrát použiť?

Použitie respirátora je uvedené v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch, ktoré musí výrobca k výrobku priložiť predtým, než uvedie tento výrobok na trh. Spôsob použitia respirátora teda stanovuje priamo výrobca a užívateľ je povinný riadiť sa uvedenými pokynmi.

Technická norma EN 149 + A1 v prílohe definuje, že v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polmasky ohraničené na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa uvedie označenie "NR" (príklad FFP2 NR) a ak je znovupoužiteľná tak označenie "R" (príklad FFP2 R).

Respirátory, ktoré môžu byť znovupoužiteľné (napríklad FFP2 R) musia byť vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Z toho dôvodu je pri dezinfekcii alebo čistení respirátora potrebné vždy postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je k výrobku priložený. Výrobca má za povinnosť presne stanoviť, akým spôsobom je možné respirátor čistiť a dezinfikovať na to, aby bol opakovateľne použiteľný so zachovaním všetkých jeho vlastností. Iný spôsob ošetrovania, ako odporúčaný výrobcom, by mohol respirátor znehodnotiť. 
 

Čo všetko sa kontroluje pri respirátoroch? A kto vykonáva kontrolu?

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) nevykonáva kontrolu respirátorov. Respirátory pre výrobcov pred uvedením na trh skúšajú notifikované osoby (skúšobne) a respirátory už uvedené na trhu kontrolujú orgány dohľadu pre osobné ochranné prostriedky, a to Slovenská obchodná inšpekcia a  Inšpektoráty práce.

Kontrolu na trhu by sme mohli rozdeliť na dve časti, kontrolu vizuálnu a kontrolu dokumentácie. Najdôležitejším dokumentom je EÚ Vyhlásenie o zhode (EU Declaration of conformity), ktorý by sme mohli pripodobniť k pasu výrobku. Iba s týmto dokumentom sa môže dostať výrobok na trh EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode musí byť v súlade s požiadavkami prílohy IX nariadenia (EÚ) 2016/425. Ďalšími dokumentmi, ktoré sa kontrolujú sú certifikáty, konkrétne tzv. "certifikát EÚ skúšky typu" a certifikát preukazujúci vykonanie auditu u výrobcu. Oba tieto certifikáty musia byť vydané notifikovanou osobou, ktorá má vo svojom rozsahu notifikácie nariadenie (EÚ) 2016/425 a konkrétne aj osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest. V neposlednom rade sa kontroluje aj spomínaný návod na použitie.

Pri vizuálnej kontrole výrobku sa pozerá na označenie balenia a aj samotného výrobku. Priamo na výrobku musí byť označenie CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, ktorá vykonala audit prípadne vydala aj certifikát EÚ skúšky typu, musí byť pripojený piktogram, číslo špecifickej výrobkovej technickej normy a rok jej zverejnenia, podľa ktorej bolo vykonané posudzovanie zhody (v tomto prípade EN 149 + A1), dosiahnutá úroveň ochrany (FFP1, resp. FFP2, resp. FFP3), alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred ktorým má osobná ochranná pomôcka chrániť. Návod na kontrolu respirátora je uvedený aj na webe ÚNMS SR https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie&sprava=ako-zistit-ci-je-predpoklad-ze-filtracne-tvarove-polmasky-kategorii-ffp1-ffp2-ffp3-splnaju-poziadavky-ktore-su-na-tieto-kladene.

Na výrobku, prípadne na jeho obale, musí byť uvedené obchodné meno výrobcu, alebo ochranná známka a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresa, ďalej označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha výrobku neumožňujú, výrobca musí uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku. Ak je výrobok vyrábaný mimo EÚ, túto povinnosť má aj dovozca.
Najjednoduchšie je skontrolovať či respirátor má na sebe spomínané označenie CE spolu so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, číslo technickej normy, rok jej zverejnenia, triedu filtračnej polmasky a jeho názov, alebo typ/šarža. Ak respirátor má aspoň tieto údaje, je tu vysoký predpoklad, že bol posúdený podľa platných právnych predpisov a pri správnom nosení je spôsobilý plniť svoj účel.

Rozdelenie respirátorov

Filtračné polmasky (respirátory) proti časticiam sú roztriedené podľa svojej filtračnej účinnosti a maximálneho celkového prieniku. Ide o tieto tri triedy:

 • FFP1– ochrana pred väčšími pevnými časticami,
 • FFP2– ochrana pred organickými a anorganickými časticami (ľahko toxické častice)
  (Filtračné tvárové polmasky kategórie FFP1 a FFP2 sa používajú napríklad aj na stavbách, pri práci s náterovými hmotami, v chemickom priemysle a podobne),
 • FFP3 – ochrana pred organickými, anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne a podobne).

Zdroj: Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobnítvo Slovenskej republikye [online].  ÚNMS © 2020
[cit. 2021-02-15]. Dostupné na : https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie&sprava=ako-zistit-ci-je-predpoklad-ze-filtracne-tvarove-polmasky-kategorii-ffp1-ffp2-ffp3-splnaju-poziadavky-ktore-su-na-tieto-kladene


Správne nasadenie respirátora

Respirátory dokážu zachytiť vírusy, baktérie, ale aj pevné častice v ovzduší, musia však byť správne nasadené a používané.

Ako postupovať objasní náš stručný manuál:

piktogram-respirator-nosenie-ruska-piktogram-respirator-s-vymenitelnym-filtrom-ffp2-ffp3-ako-spravne-nosit-respirator

Ako správne nasadiť respirátor?

 • Pred nasadením respirátora si vydezinfikujte ruky.
 • Nasadzujte respirátor tak,aby sa nosová svorka nachádzala hore v jeho strede.
 • Pred samotným nasadením odporúčame vytvarovať nosnú svorku tak, že ju jemne prehnite do tvaru obráteného písmena U. Ak je potreba, dotvarujte nosnú svorku priamo na tvári.
 • Priložte respirátor tak, aby zakrýval nos, ústa aj bradu.
 • Správne nasadený respirátor tesne dolieha k tvári, preto ho nasadzujte vždy na oholenú tvár.
 • Po nasadení respirátora sa nedotýkajte rukami jeho prednej časti.

Ako správne zložiť respirátor?

 • Respirátor skladajte vždy za jeho zadnej upínacie pásky. Nedotýkajte sa rukami jeho prednej časti.
 • Pokiaľ využívate respirátor s vymeniteľným filtrom, nezabudnite na jeho pravidelnú výmenu.

Možné riziká pri nosení respirátorov

 • Respirátor dostatočne neprilieha k tvári Ak respirátor dostatočne nepriliehak tvári, neposkytuje nositeľovi účinnú ochranu. Po nasadení respirátora bez ventilu preto môžete vykonať kontrolu tesnosti, kedy oboma rukami zakryjete povrch respirátora a prudko vydýchnete. Prúdi Ak vzduch okolo nosa, je potrebnélepšie vytvarovať nosovej svorku. Ak prúdi vzduch okolo jeho tesniace línie, je potrebné opraviť jeho nasadenie.
 • Dotýkanie sa respirátora v priebehu jeho užívania
  V prednej časti respirátora sa nachádza filter, ktorý zachytáva škodlivé látky zo vzduchu, ako sú vírusy, baktérie či pevné častice. Ak sa však rukami prednej časti respirátora dotkneme, môže dôjsť k prenosu biologického materiálu na nás samotných popr. na iné predmety, s ktorými sme prišli do styku.
 • Falošný pocit úplnej ochrany Žiadny respirátor nám nie je schopný poskytnúť stopercentnú ochranu. Preto odporúčame,aby ste sa zbytočne nezdržiavali v miestach so zvýšenou koncentráciou ľudí a riadili sa všetkými nariadeniami, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko nákazy.
 • Respirátor s výdychovým ventilom
  Respirátory s výdychovým ventilom síce chráni jeho nositeľa, ale pre okolie predstavujú značné riziko. Ak je nositeľ už nakazený, môže nakaziť ostatné v jeho okolí. Ďaleko vhodnejšie je teda nosenie respirátora bez výdychového ventilu, pretože nehrozí potencionálny nákaza ostatných. Ak užívate respirátor s výdychovým ventilom, odborníci odporúčajú, aby ste si cez neho nasadili ešte rúšku, ktorá poslúži ako filter výdychového ventilu. Toto riešenie môže však nositeľmi spôsobiť istý diskomfort, a to obzvlášť v letnom období či v teplejšom prostredí.

Zdroj: GOODMASK [online]. goodmask.sk© 2021 [cit. 2021-03-23]. Dostupné na : https://www.goodmask.sk/Tema/aktualne/manual-spravneho-nasadenia-respiratora


Ochranné tvárové rúško vs respirátor

Tvárové rúško poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou avšak nemusí primerane chrániť pred aerosólom alebo pred malými čiastočkami vo vzduchu.

 • V prípade viditeľného znečistenia alebo v prípade, že je navlhnuté, je potrebná jeho výmena.
 • Počas nosenia, z dôvodu prevencie kontaminácie, sa rúško nemá chytať rukami
 • Tvárové rúško sa pri podozrení na ochorenie COVID-19 používa pre pacienta, aby sa znížilo riziko rozptylu infekčných kvapôčok pri kýchaní alebo kašlaní do svojho okolia

Postup pri odstránení rúška z tváre: po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

Respirátory FFP2, FFP3, FFP3 s ventilom

 • Respirátor (niekedy označovaný aj ako maska) poskytuje ochranu proti vdýchnutiu veľmi malých častíc s veľkosťou 1-5 μm.
 • Respirátory vyhovujú norme BS EN 149: 2009.
 • Okraje respirátora musia tesne priliehať na tvár, aby sa zabránilo bočnému vnikaniu vzduchu pod respirátor. Dobré uchytenie je dosiahnuteľné iba tam, kde je dobré utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre.

Správne nosenie respirátora:

Respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami alebo viditeľným strniskom na tvári, pretože negatívne ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke.

Ani respirátor s vysokou filtračnou účinnosťou nemusí byť dostatočne účinný z dôvodu prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári.

Respirátor sa musí vymeniť po každom použití a zmeniť, ak sa dýchanie sťažuje, ak je poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár.

Postup pri odstránení respirátora z tváre: po použití sa odstraňuje tak, aby sa pracovník nedotýkal časti prekrývajúcej tvár. Použitý respirátor sa likviduje ako infekčný odpad. Po odložený respirátora do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

 

Tento článok má len edukačný charakter, nenahradzuje poradu s lekárom alebo lekárnikom.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Štítky